Lesní hospodářství

Lesní hospodářství Zátiší s.r.o. je pachtýřem rodového majetku, spravuje lesy, lesní hospodářský celek Waldsteinovo Zátiší a nemovitosti Panství. Zajišťuje veškeré činnosti v lesích propachtovaných a také zajišťuje služby pro ostatní majitele lesů. Dále nabízíme prodej a servis drobné lesní a zahradní techniky.

Myslivost - Lov

Panství provozuje myslivost ve vlastní honitbě, o výměře 550 hektarů, na 400 hektarech vlastních a 150 hektarů má Panství pronajaté od státního podniku Lesy České republiky.

Panství nabízí poplatkové lovy srnčí a černé zvěře.

Panství nabízí prodej zvěřiny a to zájemcům, kteří zvěřinu zpracují ve své domácnosti po tepelné úpravě.

Lov s majiteli, s hosty majitelů a poplatkovými lovci zajišťuje a organizuje Ředitel Panství.

Lov probíhá primárně formou čekané na posedech a kazatelnách a se zdatnějšími lovci se loví formou šoulání.

Lov srnců probíhá v květnu a během vrcholu srnčí říje. Lov divočáků preferujeme od října do úno

Rybolov

Rybolov umožňujeme na našem 1,5 hektarovém vlastním rybníku, kde na 5 loveckých místech chytáme převážně kapra. Chytání ryb na našem rybníku je vhodné i pro mladé a méně zkušené rybáře. Rybník byl vybudován v 2. polovině 19. století. Na našem druhém 0,5 hektarovém rybníku připravujeme možnost rybolovu od května 2022.

Pěstební činnost

Pěstební činnost v lese provádíme na propachtovaném majetku a na cizích majetcích. V případě, že máme, volné pracovní kapacity provádíme pěstební činnost na cizích majetcích našimi zaměstnanci. Jsou to proškolení a zkušení pracovníci, kteří vykonávají veškeré činnosti řádně a v požadované kvalitě. Vedoucím skupiny pracovníků je vždy lesnicky vzdělaný pracovník.

Aktuálně v lesním hospodářství

Záštita

Je nám velkou ctí, že hejtman Kraje Vysočina pan Vítězslav Schrek udělil svou záštitu střeleckému světovému poháru Grand Prix Czech republic, který se uskuteční od 31. 5. 2023 v Panství Waldsteinovo Zátiší.

Podsadové stany u rybníka

Připravili jsme pro vás horkou letní novinku, a to šest podsadových stanů (kapacita 11 osob) s krásným zázemím v areálu u rybníka. Perfektně se hodí pro ubytování s rybařením, po celou dobu budete ve spojení s přírodou, přímo u vody a zároveň v soukromí a klidu našeho areálu. Samozřejmě je skvělé stany využít i jako […]

Zpráva o hnízdění ohrožených druhů ptáků na našem panství od pana ing. Iva Hertla

Dnes jsem zkontroloval budky pro sovy, instalované na Panství. Obsazené jsou tři puštíkovníky a jeden sýcovník, což považuji za hodně dobrý výsledek vzhledem k tomu, že jsou tam prvním rokem, v okolí je dostatek doupných stromů. Pokud máte chvilku a chuť, děti nebo nějakou skupinku „přírodomilů“, můžete k budce za hájovnou tiše přijít a lehce zaškrábat […]

Kontakt

Lesní hospodářství Zátiší s.r.o.

Svatoslav 40,
675 07 Svatoslav
IČO: 07346310

LHZ: lesy@panstviwaldstein.cz
Fakturace: fakturace@panstviwaldstein.cz

Hermenegild Jireček

Jednatel společnosti

+420 603 487 567
Tomáš Hoke

Jednatel společnosti, fakturace

+420 604 374 993