IMG_0082

Panství Waldsteinovo Zátiší

Šlechtický rodový majetek hraběcího rodu Waldstein – Wartenberg, se sídlem na Loveckém zámečku Zátiší.

„Na Třebíčsku žijeme, pracujeme a podporujeme region nepřetržitě od roku 1613.“

penzion3

Penzion

Exkluzivní ubytování v Penzionu Waldsteinovo Zátiší

strom

Lesní hospodářství

správa lesů, lesního hospodářského celku a nemovitostí

saw

Pila Zátiší

Nabídka řeziva, tesařské činnosti a truhlářské práce

terč

Střelecké sporty

4 celoročně připravená střeliště

guitar

Kulturní akce

Pořádání kulturních akcí a festivalu ZátišíFest

Úvodní slovo majitelů

Panství Waldsteinovo Zátiší je historickým šlechtickým majetkem rodu Waldstein – Wartenberg, který na Třebíčsku působí od roku 1613. My, jako pokračovatelé rodové linie, chceme majetek dále rozvíjet a zvelebovat, tak abychom ho mohli předat dalším generacím majetek ve skvělém a ekonomicky stabilizovaném stavu.  Dominantou Panství je Lovecký zámeček Zátiší, odtud název Panství Waldsteinovo Zátiší.

V současné době jsme tři spolumajitelé Panství, synové hraběnky Gabriely Waldstein-Wartenberg, Antonín Křečan a Hermenegild Jireček a její vnuk Zdeněk Křečan. V současné době se na Panství nejčastěji potkáte s Hermenegildem a Zdeňkem.

Majitelé Panství

Úvodní slovo ředitele Panství

Panství Waldsteinovo Zátiší bylo znovuobnoveno po 70-ti letech a to v roce 2017.  Zanedlouho po mém jmenování do funkce ředitele Panství a vznikly 2 společnosti, Lesní hospodářství Zátiší s.r.o. a Pila Zátiší s.r.o.. Obě společnosti Panství se věnují svým konkrétním úkolům a mají své odborně vzdělané, pracovité a velmi slušné zaměstnance, se kterými velice rád spolupracuji. Děkuji majitelům Panství a mým zaměstnancům a kolegům, že jsme mohli od roku 2017 společně mnoho vybudovat a také se společně těšíme na další úkoly a výzvy, která nás čekají při obnovování Panství.

Jsem absolventem střední lesnické školy v Trutnově, dále jsem studoval obor lesnictví (Bc.), lesní inženýrství (Ing.) a dřevařské inženýrství (Ing.) na Mendelově univerzitě v Brně. Počátky mé odborné lesnicko-dřevařské praxe začínají lednem 1999. Můj úkol na Panství, který jsme si s majiteli odsouhlasili, zněl: „Vyřešit kůrovcovou kalamitu, obnovit lesní porosty v souladu s přírodou a ekonomickou rozvahou, zajistit dlouhodobé a bezproblémové fungování Panství.“ Vzhledem k tomu, že majitelé jsou vzácní lidé, rád pro ně ten úkol splním.                                                                                                                                                          Ing. et Ing. Miroslav Holub